Skip to main content
 

SKOVGAARD – PROFESSIONEL LANDINDSPEKTØR

Hos Skovgaard Landinspektørfirma mener vi, at innovation og konkurrencedygtighed opnås ved at forblive en lille enhed hvor værdi for vores kunder skabes blandt andet ved undgå tungt bureaukrati.

Skovgaard Landinspektørfirma

Vores kontakt med vore kunder i forbindelse med opmålingerne sker ved et rullende kontor. Det rullende kontor gør, at vi løser opgaverne på én gang i marken. Beregningerne kan foretages på stedet og eksempelvis et eksakt areal kan afsættes eller en bygningsafsætning kan kontrolleres før lokaliteten forlades.

Der er direkte data kontakt i form af billeder og måledata fra vores kontorer ud til målebilen og eventuel sparring eller ekstra hjælp mens markarbejdet pågår, optræder jævnligt. Eksempelvis kan et problem komme frem i forbindelse med målearbejdet, men målearbejdet kan fortsætte samtidig med en kontormedarbejder søger spørgsmål belyst ved eksempelvis en arkitekt eller anden rådgiver.

Med Geodatastyrelsens nye løsningerne kan vi gennem internettet fremskaffe mål til en ejendom beliggende i hele Danmark. Der arbejdes på alle vores sager ren digitalt, således arkivet og de verserende sager kan tilgås hvis der blot er en internet forbindelse. Om vi sidder i målebilen, Haderslev, Kolding, Skærbæk eller Aabenraa er ikke væsentligt for os.

VI VÆGTER PERSONLIGE OG TÆTTE RELATIONER HØJT

Det er vigtigt for os, at du som kunde føler der er en tæt relation mellem os.

Vi lægger vægt på de personlige relationer og det er vigtigt for os, at du som kunde føler der er en tæt relation. Din sag forsvinder ikke i mængden, og det er altid muligt at få en status eller eventuel tidshorisont.

En af vores styrker som et lille firma er vores stærke netværk opbygget gennem de sidste 15 år firmaet har eksisteret og vores særlige vilje til at løse netop din sag.

Ingen ved alt og vi er altid klar til forbedringer eller nye gode initiativer.

REFERENCER

En landinspektør er bedst til sit fagområde, hvor en ingeniør, advokat, arkitekt, landboforening er bedst til sit. Nedenfor ses et udpluk af vore mange referencer.

Vores kunder værdsætter denne respekt for fagfelterne, og som det fremgår af referencefeltet er vores kontaktnetværk også til de helt store rådgivningsfirmaer i Danmark.

I tilfælde af landinspektøropgaven indgår i en større sag samarbejder vi med øvrige eksperter på hver deres områder.

Der er ikke en opgave som er for lille til at være interessant, og i den anden skala ej heller en opgave som er for stor. Vi vælges som landinspektør på opgaver fra de helt store byggeprojekter til den lille opgave med at finde en skelpæl i baghaven.

Vores kunder går fra store rådgivningsfirmaer til den enkelte grundejer. Vi vælger at fokusere på de traditionelle landinspektøropgaver; udstykninger, arealoverførsler, skelafsætninger, bygningsafsætninger, situationsplaner mv.

skovgaard referencer

Mål dit projekt

Til at belyse forholdende omkring en ejendom kan
SDFE kortviser med fordel benyttes.
– Klik på linket nedenfor.
Skriv eventuelt dit kort til en PDF-fil og send denne til os gennem kontaktformularen. Vi har ikke standard priser, men vurderer omkostningerne fra sag til sag. Kortet er et godt redskab i forbindelse med udfærdigelse af et uforpligtende tilbud.

Klik her
quality system certification ISO 9001 white

MED FÆLLES STANDARD

Skovgaard Landinspektørfirma gør en ekstra indsats for at sikre høj kvalitet.

Vores arbejdsrutiner for alle sags typer er i detaljen nedfældet i Skovgaard Landinspektørfirmas kvalitetsmanual og sikrer ensartethed og fælles standard blandt alle medarbejdere. Kvalitetsmanualen har fået den anerkendte ISO-9001 godkendelse, og lever derved op til helt særlige kvalitetskrav som løbende bliver kontrolleret af eksterne eksperter.

At være et ISO-9001 certificeret landinspektørfirma giver kunderne tryghed, og viser at Skovgaard Landinspektørfirma gør en ekstra indsats for at sikre høj kvalitet. ISO 9001 bygger på den internationale standard, der har eksisteret i 25 år, og bruges i mange brancher til at dokumentere kvalitet. ISO-certifikatet er en formel anerkendelse af, at Skovgaard Landinspektørfirma lever op til krav om dokumentation af kvalitet og faglighed.