Skip to main content

Afsætningsplan

En afsætningsplan er et vigtigt værktøj til f.eks. selvbyggere og medbyggere, når de skal igangsætte et byggeprojekt. Det er en plan, der hjælper med at strukturere og styre projektet gennem alle faser fra planlægning til afslutning. Det giver et overblik over alle processer og aktiviteter, der skal udføres for at opnå et vellykket resultat.

Når et nyt byggeri skal afsættes, er det vigtigt at undersøge servitutter, lokalplaner, byggetilladelser og andre relevante elementer, således at afsætningen kan ske lovligt. Det klarer vi selvfølgelig gerne, da vi har adgang til de relevante systemer m.m.

Typisk beder kommunen om en bygningsafsætning, dette for at sikre at byggeriet overholder de gængse krav og regler.

Afsætning på byggepladsen

Selve afsætningen foregår på byggepladsen og kan udføres ved brug af galger, markeringer i beton, tuschstreger, sikringspæle eller lignende, alt efter hvilken situation der er tale om.

Når afsætningen er færdig og kontrolmålt, udarbejdes der en afsætningsplan der viser hvad der er afsat.

Derfor skal der udarbejdes en afsætningsplan

Det er vigtigt at byggeriet overhælder gældende krav og lovgivning, f.eks. i forhold til at bygningen skal ligge rigtigt på grunden, at der er korrekt afstand til skel o.l. Det skal også sikres at byggeriet ikke kommer i karambolage med forsyningsledninger, samt eventuelle servitutter o.l. overholdes.

Landmåler

Vi går op i den gode relation

Som landinspektører ønsker vi altid at skabe en god relation til vores kunder. Derfor er vi altid til rådighed, hvis du har spørgsmål eller tvivl undervejs i forløbet. Vi sætter kundens ønsker og behov først og tager udgangspunkt i den unikke situation og behov for skelafsætning. Vi udfører altid arbejdet korrekt og efter de gældende regler.

Vi er ISO certificeret landmåler

Vores ISO-9001 certificering er et bevis på, at vi altid opretholder en høj grad af kvalitet i vores arbejde. Derfor kan du som kunde føle dig hundrede procent tryg ved at vælge os som landinspektør.

Har du behov for sparring om en afsætningsplan?

Har du brug for sparring omkring skelafsætning, er du velkommen til at kontakte os på det lokale telefonnummer nedenfor. Vi ser gerne på sagen.