Skip to main content

Opmåling af grund

Opmåling af grund er relevant i et væld af situationer. Skal du eksempelvis bygge nyt – f.eks. hus eller garage – bygge til, sælge eller udstykke jord, er det essentielt med korrekt arealopmåling.

Sådan foregår opmåling af grund

Hos Skovgaard Landinspektørfirma har vi den nødvendige ekspertise og de kompetencer, der skal til for at sikre korrekt opmåling. Vi hjælper dig med opmåling af grund og afsætning af skel. Vi kan ligeledes hjælpe med opmåling til dokumentation samt give dig et overblik over dine muligheder juridisk set.

Vi foretager mål og beregninger på stedet, hvormed et eksakt areal kan afsættes eller en bygningsafsætning kontrolleres. Vores målebil i marken er altid i kontakt med kontoret. Skulle der opstå et problem under målearbejdet, vil arbejdet således kunne fortsætte, imens en kontoransat får hjælp fra eksempelvis en arkitekt.

Vi kan hjælpe, uanset hvor i Danmark du befinder dig

Geodatastyrrelsens nye løsning gør det muligt gennem internettet at fremskaffe mål til ejendomme landet over. På den måde kan vi hjælpe dig med opmåling af grund, uanset hvor i landet du befinder dig – så længe der er internet.

Landmåler

Hvorfor er arealopmåling vigtigt?

Med korrekte målinger og fastlæggelse af skel ved du nøjagtigt, hvor meget grund du råder over, og hvor grænserne går. På den måde undgås fejl i matrikelkort, og du opnår klarhed om dine muligheder for eksempelvis byggeri eller opsætning af hegn.

Målinger og afsætning af skel kan hurtigt blive kompliceret. Derfor anbefaler vi, at du kontakter en kvalificeret landinspektør, som kan hjælpe dig godt på vej.

Vores tilgang som landinspektør

Hos Skovgaard Landinspektørfirma tager vi arealopmåling alvorligt. Vi er med dig fra start til slut i processen, og vi følger altid de gældende regler, så arbejdet udføres korrekt.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg og hørt som kunde. Derfor tager vi altid udgangspunkt i dit unikke projekt og dine konkrete ønsker.

Vi tager os af mange forskelligartede opgaver, store som små, og vi har kunder både i det offentlige og det private. Med 15 år bag os som firma har vi den erfaring, som skal til for at hjælpe dig med korrekt opmåling og afsætning af skel.

ISO-9001 certificeret landinspektørfirma

Vores ISO-9001 certificering viser, at vi lever op til en international standard, som i løbet af de sidste 25 år har gjort sig gældende inden for et væld af brancher. Som et ISO-9001 certificeret firma kan du være sikker på, at vores arbejde altid er præget af en høj grad af professionalisme og kvalitet.

Behov for sparring?

Har du brug for rådgivning eller sparring om arealopmåling? I så fald er du altid velkommen til at kontakte os. Skriv til os på mail skovgaard@skovgaard.as, eller ring til din din lokale afdeling via tlf. nummer nedenfor.