Skip to main content

Udstykning af grund

Udstykning af grund indebærer, at din ejendom opdeles i flere ejendomme med egen adresse. End udstykning af grund kan tage form af både reel udstykning, udmatrikulering og arealoverførsel og kan eksempelvis finde sted, når du ønsker at overføre et areal eller at sammenlægge flere ejendomme.

Formålet med en udstykning kan eksempelvis være, at arealet skal være en udstykning til sommerhusgrunde, parcelhusgrunde, erhvervsgrunde eller til ny bebyggelse, f.eks. en ny ejendom, eller hvis arealet er stort, kan det være formålet at udstykke grunde til spredt bebyggelse med nye ejendomme eller lignende.

Du skal være opmærksom på, at reglerne for udstykning og arealoverførsel varierer, alt efter om der er tale om landzone, byzone eller sommerhusområder. Der kan være behov for særlig tilladelse jævnfør lokalplanen, og elementer som tinglyste servitutter må tages i betragtning under arbejdet med udstykning af grund.

Vi anbefaler, at du søger rådgivning og hjælp fra en beskikket landinspektør ved behov for udstykning af grund eller lignende matrikulære forandringer som arealoverførsel, ansøgning, tilladelse, kommunikation med kommunen osv.

Hos os er kunden i fokus

Landinspektøren er den eneste, som må udføre arbejdet med at ændre på skel og matrikler. Har du et projekt, som skal løses, kan vi hjælpe dig med udstykning af grund.

Hos Skovgaard Landinspektørfirma har vi kunden i fokus, og vi kan hjælpe dig med at finde netop den løsning, der passer til din situation. Det gælder, hvad enten der er tale om store eller små opdelinger af grunde, og hvorvidt et udstykke skal bruges til landbrug, bebyggelse, erhverv eller noget helt fjerde.

Landmåler

Hvornår er udstykning af grunde nødvendigt?

Udstykning af grunde er nødvendig i flere forskellige situationer, herunder:

  • Opdeling af ejendom: Når en stor ejendom skal opdeles i mindre parceller, f.eks. hvis en landmand ønsker at sælge en del af sin jord eller en grundejer vil opdele sin ejendom i flere byggegrunde.
  • Udvikling af byområder: Ved udvikling af nye byområder, herunder sommerhusområder og byzoner, hvor der skal etableres flere separate boligenheder på samme grund.
  • Oprettelse af fritidsgrunde: Når der er behov for at udstykke grunde til fritidsformål, såsom sommerhuse eller kolonihaver.
  • Ændring af ejendomsgrænser: Når der skal foretages justeringer af eksisterende ejendomsgrænser, f.eks. ved køb eller salg af tillægsjord mellem naboer.
  • Ønske om særskilt ejerskab: Når ejere ønsker at adskille forskellige dele af en ejendom for at opnå særskilt ejerskab og dermed mulighed for individuel udvikling, finansiering eller salg.
  • Planlægning og infrastruktur: Når kommunen eller andre offentlige myndigheder planlægger nye infrastrukturprojekter eller byudviklingsprojekter, der kræver ændringer i ejendomsstrukturen.
  • Udvikling af erhvervsgrunde: Ved udvikling af nye erhvervsområder, hvor der er behov for at opdele en større grund i mindre erhvervsgrunde til forskellige virksomheder.
  • Sammenlægning af grunde: Når der er behov for at sammenlægge to eller flere grunde til en større enhed, f.eks. i forbindelse med større byggeprojekter, erhvervsmæssig udvikling eller for at optimere anvendelse af jorden.

Udstykning er en kompleks proces, der kræver nøjagtig opmåling, overholdelse af lokalplaner, indhentning af nødvendige tilladelser og præcis dokumentation. Derfor er det vigtigt at have en professionel landinspektør, som Skovgaard Landinspektører, til at håndtere processen og sikre, at udstykningen sker korrekt og i overensstemmelse med gældende bestemmelser og lovgivning.

Hvordan kan vi hjælpe med udstykning af grunde?

Vi kan som landinspektør være behjælpelige med rådgivning, opmåling og afmærkning, udarbejdelse af dokumenter, undersøgelse af lokalplaner, indhentning af tilladelse samt tinglysning af myndighederne m.m. Vi sørger for kontakt til pågældende kommune og andre relevante myndigheder som naturstyrelsen, så der tages højde for de mange forhold, der måtte være relevante for jeres udstykning.

Hos Skovgaard Landinspektørfirma går vi selvfølgelig op i at overholde gældende lovgivning i Danmark, så du kan vide dig tryg, når din grund skal udstykkes.

Udstykning af sommerhusgrund

Vi tilbyder professionel udstykning af sommerhusgrunde, hvor vi sørger for præcis opmåling og afmærkning af området. Vi undersøger lokalplaner og andre relevante regler for sommerhusområder og indhenter nødvendige dokumenter og tilladelser fra myndigheder. Vores erfarne landinspektører sikrer, at din sommerhusgrund bliver udstykket korrekt og lovligt, så du kan nyde dine sommerhusferier uden bekymringer.

Udstykning af fritidsgrund

Udstykning af fritidsgrunde, som f.eks. kolonihaver, kræver særlig opmærksomhed på de unikke krav og regler, der gælder på området. Vi rådgiver om de bedste løsninger, foretager præcise opmålinger og håndterer dokumentation og tinglysning. Vi koordinerer med kommunen og andre relevante myndigheder for at sikre, at alle aspekter af udstykningen overholder gældende lovgivning.

Udstykning af grund i byzone

Udstykning i byzone indebærer ofte komplekse reguleringer og krav. Vi hjælper med at navigere gennem disse ved at tilbyde grundig undersøgelse af lokalplaner, indhentning af tilladelser og udarbejdelse af nødvendige dokumenter. Vores team sikrer, at din byzonegrund bliver udstykket effektivt og i overensstemmelse med alle relevante love og forskrifter.

Udstykning af grund i landzone

Landzoneudstykninger kræver særlig ekspertise på grund af de forskellige restriktioner og betingelser, der gælder for landbrug og naturområder. Vi rådgiver om de bedste muligheder for din landzonegrund, sørger for præcise opmålinger og håndterer al dokumentation. Vi samarbejder med enhver vedkommende myndighed som f.eks. Naturstyrelsen for at sikre, at udstykningen sker i henhold til gældende regler og med respekt for naturen.

Som praktiserende landinspektører er vi dedikerede til at levere præcise, lovmæssigt korrekte og skræddersyede løsninger for alle typer udstykninger.

Vores tilgang som landinspektør

Når du vælger Skovgaard Landinspektørfirma, vil du opleve en landinspektør, som har de personlige relationer for øje, og som er med dig hele vejen. En god relation til landinspektøren skaber tryghed hos kunden, når grund skal udstykkes.

Det er vigtigt for os, at du føler dig hørt som kunde, og vi er altid klar med rådgivning og status under udstykningen af din grund. Har du brug for en tidshorisont, kan vi ligeledes informere herom.

Vi tager udgangspunkt i dine unikke ønsker og behov i vores arbejde med udstykning af grunde, og vi følger altid reglerne, så sagen håndteres korrekt.

Ingen opgave er for lille og ingen for stor. Sådan har vi opbygget et stærkt netværk og hjulpet et hav af glade kunder i løbet af de sidste 15 år, hvor vores firma har eksisteret. Vi står klar til at løse din unikke sag. Har du behov for udstykning af grund, er vi altid klar til at løfte opgaven.

ISO-9001 certificeret landinspektørfirma

Vores status som et ISO-9001 certificeret firma illustrerer Skovgaard Landinspektørs indsats for en kontinuerligt høj kvalitet. Ved at leve op til en international standard, som har eksisteret i 25 år, og som anvendes på tværs af brancher som et stempel for kvalitet, skaber vi tryghed hos vores kunder. Du kan med andre ord altid være helt sikker på at kvaliteten af vores arbejde, er helt i top.

Brug for sparring?

Har du behov for sparring om udstykning af grund, nye skel, lokalplan m.m., er du meget velkommen til at kontakte os. Hvad enten du er i tvivl om nødvendige dokumenter, tinglyste servitutter eller noget helt tredje, så står vi klar til at hjælpe dig.